закон на привличането положителен и негативен мъж

Самовнушението и законът за привличането

Закон за привличането – тази сила подчинява всеки, независимо дали си дава сметка за това или не. Ако в главата ви е пълно с негативни нагласи и внушения, то всичко около вас ще потвърждава, че сте прави. Същото ще се случи, ако вярвате, че каквото и да се случва е за добро. Тогава всички събития в живота ви ще имат положителен ефект върху вас. В каквото и да сте избрали да вярвате, то ще бъде истина. 

 

Закон за привличането – как начинът, по който гледаме на света се превръща в реалност?

 

По силата на този закон водата търси своето място и всички неща във Вселената търсят себеподобните си. Ако не съществуваше този закон, който действа постоянно, подобно на закона за земното притегляне, чиято сила държи планетите на местата им, клетките, от които е изграден дъбът, щяха да се разпръснат и да се смесят с клетки те на тополата, създавайки дърво, което е наполовина топола, наполовина дъб.

За подобно явление обаче никой не е чувал. Ако разгледаме по-обстойно този закон, ще разберем по какъв начин действа той по отношение на жените и мъжете. Известно е, че успешните, богати, делови мъже търсят компанията на себеподобните си.  Същото е валидно и за онези, които са бедни.  Това е толкова естествено, колкото е стичането на водата по склона на хълма.

 

Хората, които си приличат, се привличат – това е неоспорим факт.

 

Следователно ако е вярно, че хората непрекъснато търсят компанията на онези, чиито идеи и мисли са в унисон с техните, нима не разбирате колко е важно и вие самите да контролирате? И да направлявате мислите и идеите си по такъв начин, че в крайна сметка да развиете в мозъка си точно този „магнит“, чрез който да привличате околните към себе си?

Ако е вярно, че всяка мисъл в съзнанието ви е в състояние да ви подтикне към съответното действие… нима не осъзнавате предимството да можете да избирате старателно мислите, на които трябва да обръщате внимание?

 

 

Прочетете внимателно тези редове и вникнете в смисъла им. Защото в момента ние поставяме основите на научната истина, от която произтичат всички значими човешки постижения.

 

 

В момента започваме да изграждаме пътя, по който трябва да излезете от пустинята на съмненията, отчаянието, несигурността и провала и нашето желание е да ви запознаем с всеки сантиметър от него.

Никой не знае какво е мисълта, но всеки философ и учен, изследвал този въпрос, е съгласен с твърдението, че мисълта е мощна форма на енергия, направляваща човешките дейности.

Всяка идея, която умът ражда посредством продължително, целенасочено обмисляне, придобива постоянен характер. И продължава да влияе на функциите на организма според своята природа, било то съзнателно или подсъзнателно. Самовнушението, което по същество е идея. Тя е родена в ума от определена мисъл и е единственият известен принцип, чрез който човек може да се промени в избраната от него посока.“

 

Napoleon Hill’s Magazine. Юли 1921 г., стр. 22–23

 

 

 

нинджа съвет

 

 

Възползвайте се от нашите базирани на психологията обучения и  индивидуални консултации

 

 

 

 

Източник: В статията са използвани части от книгата : „Направете го сега!“ – Наполеон Хил, PMA: Science of Success, Educational Edition. Napoleon Hill Foundation, 1983, стр. 201–203 , издателство Изток-Запад

 

 

👁 Мислите ли, че някой ваш  близък или приятел ще намери тази статия за полезна? Изпратете му я! 🙂

Последвайте страницата на “Наука за хората” във Facebook и LinkedIn!

За още полезни статии->