Как се реализират добрите идеи мъж и жена имат добра идея

Как се реализират добрите идеи

 

Как се реализират добрите идеи – разберете формулата зад всеки осъществен проект

 

Как се реализират добрите идеи и защо много голяма част от тях така и не се реализират. Мързел ли е причината или има и други важни компоненти?

 

Реализиране на идеите

Идеите не се реализират просто защото са страхотни – или пък по случайност. Погрешната концепция, че добрите идеи неизбежно водят до успех е доминирала мисленето ни непростимо дълго. Дали имаш идеалното решение за нормален проблем на ежедневието, или смела нова концепция за творчески шедьовър, ти трябва да превърнеш визията до реалност. Способността да осъществяваш на дело идеите си съвсем не е въпрос на някаква креативна гениалност; всеки може да я развие. Просто трябва да промениш организационните си навици, да се ангажираш с поширока общност и да развиеш лидерските си способности.

 

 

Както се казва в прочутата фраза на Томас Едисон: „Геният е един процент вдъхновение и деветдесет и девет процента пот.“

За креативния ум вдъхновението идва лесно. Но в какво се състоят останалите 99% до осъществяването на идеите?

 

Кратък начален учебник

 

Реализиране на идеите

 

Ти имаш идеи, които искаш да реализираш. Какъвто и да ти е бизнеса, в какъвто и промишлен отрасъл да си, успехът зависи от разработването и изпълнението на нови идеи. Не говорим просто за нови продукти, нови бизнес идеи или визията ти за следващия велик роман.

Ти вероятно всекидневно излизаш с креативни решения на проблеми.

За съжаление, независимо колко велики може да са идеите ти, повечето от тях никога няма да се осъществят. Повечето идеи се загубват в това, което аз наричам „проектно плато“, период на интензивно изпълнение, в който естествените ти креативни тенденции се обръщат срещу теб. Като лидер на своя отрасъл (и като лидер на собствения си живот), ти трябва да се научиш да побеждаваш тези тенденции.

 

Можеш да развиеш способността да реализираш идеите си.

 

Реализирането на идеите = Идеи + Организация + Сили на общността + Лидерски способности

 

Отделно от генерирането на идеите, способността за осъществяването им е комбинация от силите на организацията, общността и лидерството.

Организацията ти дава възможност да управляваш и накрая да реализираш идеите си. В съвременния свят на свръхинформация и непрекъсната свързаност ти трябва да управляваш мъдро енергията си. Иначе ще изпаднеш в състояние на „реакционерски работен поток“, където ще действаш импулсивно (вместо активно) и просто ще се мъчиш да държиш глава на повърхността. Към всичко в живота трябва да се подхожда като към проект. Всеки проект може да бъде раздробен на само три неща:

 

  1. Стъпки за действие
  2. Неща, които могат да почакат
  3. Справки

 

„Методът на действието“ се състои от най-добрите практики за продуктивност, прилагани от креативни лидери. Методът на действието помага на хората с креативни тенденции да живеят и работят с нагласа за действие. След като разберем същността на методологията, ние ще се гмурнем по-дълбоко в подреждането по важност, управлението на енергията и вниманието и пълното реализиране на идеите. Силите на общността са безценни и винаги налични. Идеите не се реализират в изолация. Трябва да използваш всички възможности да оповестиш и после да доусъвършенстваш идеите си чрез енергията на хората около теб.

 

Плодотворната иновация изисква уникална способност за лидерство

 

Лидерството на какъвто и да било креативен проект изисква щателно изследване на въпроса как мотивираме другите и себе си. Най-уважаваните лидери са способни да изградят и управляват екипи, преодоляващи препятствията, съпътстващи всички креативни проекти. Трябва също и да си изградим умствена нагласа да устояваме на (и да капитализираме!) съмненията и напрежението по пътя. Докато тендецията да генерираме идеи е съвсем естествена, пътят към осъществяването им е бурен.

 

Защо повечето идеи никога не се осъществяват

 

Срамота е, че безброй идеи с потенциал да трансформират живота ни – концепции за нови лекарствени открития, нови бизнес модели, загатвания за музикални шедьоври, скици на картини – се раждат и изоставят от креативни гении всеки божи ден. Идеите, движещи промишленостите напред, не са резултат на страхотно креативно вдъхновение, а по-скоро на гениално стопанисване. Да, има метод в лудостта на превръщането на една идея в реалност. Той просто не е толкова романтичен, колкото си мислиш.

 

Животът и смъртта на идеите

 

Креативността е катализатор за прекрасни постижения, но също е и най-голямото препятствие пред осъществяването им. Ако проследиш естествения ход на една нова идея – от раждането ѝ до изпълнението ѝ – ще видиш, че почти всички нови идеи умират от преждевременна смърт. И ако това ти се струва пресилено, само си помисли колко идеи са се родили в собствената ти глава, но са си останали само там.  Романът, който искаш да напишеш, бизнес проектът, който искаш да лансираш, ресторантът, който искаш да отвориш. За повечето от нас този списък е безкраен.

 

 

Новите идеи веднага се изправят срещу стена от препятствия още в момента на зараждането им.

 

 

Циниците ще кажат, че смъртта на повечето идеи всъщност е добро нещо. В края на краищата, от перспективата на нормалния живот обществото като че ли се крепи на конформизма. Статуквото е смазочното масло в колелата на обществото. То ни поддържа всички щастливи и здрави. Дори компаниите, проповядващи иновативност, все пак трябва да задоволяват очакванията на съществуващите си клиенти, да реализират печалбите, които са си поставили за цел и да продължават да функционират нататък. В известен смисъл естествената имунна система, заглушаваща новите идеи в големите компании е от съществено значение.

 

В края на краищата новите идеи имат потенциала да ни извадят от коловоза.

 

Те рядко са икономични (в началото) и въвеждат страхотен риск в една фино настроена система. Така че изглежда логично всяка нова идея да се сблъсква с поредица външни пречки, преди дори да има шанс да се материализира. За съжаление тези пречки не правят разлика между добрите и лошите идеи. Но пречките вътре в нас са много по-силни от външните пречки. Най-страшните сили, убиващи новите идеи са тези на собствените ни ограничения.

Времето ни е силно ограничено и покрай нуждите на семейството, приятелите, работата и съня повечето идеи изобщо нямат шанс. Дори идеята ти оцелее медения месец на възбудата, тя пак може да бъде забравена, защото ти вероятно си единственият, който знае за нея.

 

Повечето идеи се раждат и умират в изолация.

 

Дори и да притежаваш необходимия фокус да преследваш осъществяването на идеята си, пътят ти напред ще е изпълнен с битки. Дали работиш сам, или в екип, така или иначе ще затънеш във всичките предизвикателства да оставаш продуктивен, да отговаряш за действията си и да контролираш положението. Тези пътувания са физически и психологически изтощителни и пътят напред е осеян с труповете на полуизмътени идеи, зарязани някъде по трасето.

Трагичната истина е, че повечето идеи, въпреки качеството и значението им, никога няма да видят белия свят. За щастие медалът има и друга страна. Във всяка промишленост и във всяко креативно начинание има хора, които са изключително успешни както в постоянното генериране, така и в постоянното осъществяване на идеите си.

 

Загадката на креативността

 

В противоречие със самата ни същност Перспективата на осъществяването на идеите съдържа в себе си специална загадка. Силите, които ни помагат да сме продуктивни и да изпълняваме идеите си, често противоречат на самия източник на идеите: нашата креативност.

Силите, реализиращи идеите:

 

Реализирането на идеите = (Идея) + Организация + Сили на общността + Лидерски способности

 

Способността за реализиране на идеите се дефинира като пресечната точка на трите основни компонента на горното уравнение. За да осъществиш максималния си потенциал, ти трябва да се научиш майсторски да балансираш трите участващи сили – независимо дали работиш върху реализирането на собствена идея, или работиш в екип. Нека набързо разгледаме значението на трите компонента.

 

Организация и изпълнение

 

Няма съмнение, че подходът ти към продуктивността в голяма степен определя креативния ти принос. Начинът, по който организираш проектите, подреждаш по важност и управляваш енергията си е по-важен от качеството на идеите, които искаш да реализираш. Нуждата да си добре организиран е документирана в безброй книги. Жаждата ни за просто решение е разгледана в дълга поредица ориентирани към методологията книги и блогове за продуктивността.

Малцина обаче са изследвали организацията и изпълнението в контекста на креативния ум или на бързо променящата се работна обстановка.

 

 

Креативните хора винаги са били една от най-подвижните групи на работната сила и тази им тенденция за мобилност вече се пренася и в бизнес света като цяло.

 

 

Броят на работещите на свободна практика, на единични договори, на непълно работно време, както и собствениците на малки бизнеси всекидневно нараства. Много бизнеси наемат служители по ротационни програми, траещи само две години. Практиката служителите да отделят 10–20% от работното си време за креативни собствени проекти е с нарастваща популярност, откакто „Гугъл“ затръби за тяхната ефективност.

Дори потрадиционни надвремеви компании като „Дженеръл Електрик“ и „Ай Би Ем“ признават ползата от по-кратковременно експериментално обучение пред възможността за кариера за цял живот.

 

 

А това означава, че независимо в кой бранш работиш, професионалният ти живот става все по-номадски, дигитален и гъвкав.

 

 

Но, както е казал мъдрецът и както всеки собственик на малък бизнес прекрасно знае: „тоталната свобода означава тотална отговорност.“ С все по-гъвкавите възможности да избираш къде и кога да работиш, бремето на организацията пада все повече върху самия човек.

В този смисъл продуктивността не се състои в това колко ефективен си в работата си. Продуктивността ти всъщност е въпрос на това колко добре можеш да влияеш на най-важните за самия теб неща.

 

 

Сигурно се питаш: „Ама как да съм организиран сред постоянния хаос да си изпълнявам задачите, да управлявам проектите и да запазвам ума си достатъчно бистър, че да мога да проявявам и креативност?“

 

 

Съществуват изненадващо практични методи и трикове, които съвкупно да ти станат контроли за реализирането на идеите ти. С приведените тук примери и общи характеристики на особено продуктивните хора ти ще се убедиш, че именно в пресечната точка на креативната енергия и организационната храброст добрите идеи стават действия и в крайна сметка – революционни постижения.

 

 

Впрягане на силите на общността – как се реализират добрите идеи

 

 

Абсолютно навсякъде изключително продуктивните и реализирани хора и екипи са капитализирали силата на общността да тласка напред осъществяването на идеите им. Използването на силите на общността носи безценни коментари и рафиниране на идеите. Изгражда и поддържа изгодни взаимоотношения и създава съединителната тъкан, осигуряваща ресурси, подкрепа и вдъхновение.

 

 

Както Кийт Сойър, протеже на Михали Чиксентмихали (автор на потресаващата книга за креативността „Поток: психология на оптималния опит“), пише в книгата си от 2007 г. „Групов гений“: „Всички велики открития изникват от дълга поредица малки искрици. Първата идея обикновенно не е чак толкова добра, но благодарение на сътрудничеството по-късно тя запалва искрата на нова идея или бива интерпретирана по неочакван начин. Сътрудничеството събира заедно всички малки искрици, за да генерира пионерска иновация.“

 

 

Дори ако в миналото е съществувало такова нещо като самотния креативен гений (и Сойър твърди, че не е съществувало), няма никакво съмнение, че това в двадесет и първия век е абсолютна отживелица. Хиперсвързаността, станала възможна чрез интернет, е действала като мощен ускорител на „малки те искрици“, захранващи усъвършенстването на идеите.

 

Почти всеки човек е впрягал силата на интернета, за да постигне много от целите си:

 

  • събиране на коментари
  • избистряне на идеи
  • по-голяма прозрачност и обявяване
  • рекламиране на завършения продукт

 

Но какъвто и да си, важно е да се потопиш в силите на общността около себе си. Общността отваря вратата към нови подходи към стари предизвикателства и стимулира по-информиран и силен креативен инстинкт. Отговорността, една от най-големите ти ползи да се ангажираш със своята общност е това, което те обвързва да преследваш безотказно осъществяването на идеите си. Когато си отговорен пред другите, креативните ти импулси стават реални проекти. Идеите ти пускат корен. Общността увеличава както креативната ти енергия, така и мотивацията ти да я канализираш.

 

Лидерство в креативните начинания – как се реализират добрите идеи

 

Историята се прави от страстни креативни хора и организации, притежаващи рядката способност да водят другите – и себе си. Лидерската способност е това, което прави преследването на една идея възможно и в крайна сметка – успешно.

За съжаление в креативния свят има огромен недостиг на лидерски способности, както е видно от силните търкания и честите пропуквания в управлението навсякъде в креативните отрасли. Когато служители напускат един креативен екип, то в повечето случаи е заради междуличностни конфликти или чувство за несвързаност с въпросното начинание. Това рядко става заради пари .

 

 

За да развиваш и довеждаш до край креативни начинания, трябва да можеш да ангажираш другите хора със своите идеи.

 

 

Лидерската способност е свързана както със способността ти да водиш другите, така и със способността да водиш себе си. Вероятно едно от най-големите препятствия пред осъществяването на идеите са личните слабости – психологическите бариери, с които креативните умове се сблъскват при осъществяването на идеите си. Малцина от прочутите с плодовитостта и продуктивността си креативни хора, са си такива „по рождение“.

Докато идеите текат естествено, методите зад способността да реализираш идеите често са контраинтуитивни. В някои отношения личната дисциплина и ограниченията, необходими за осъществяването на една идея може да се изживяват като огромен компромис със самата ти същност на креативен човек. Аз наричам това явление „креативен компромис“, защото ти трябва да си готов да си наложиш нови ограничения и да си създадеш най-добри навици, с които – в началото – се чувстваш неудобно.

 

 

Ти никога не трябва да правиш компромис с морала си и с артистичния си интегритет, но ще трябва да се научиш да упражняваш контрол върху деструктивните си тенденции.

 

 

Може би си склонен да скачаш от идея на идея, без да довеждаш до край никоя от тях. Или пък си склонен сам да си мътиш идеите. Може би избягваш да чуваш чуждите мнения от страх да не те критикуват. А когато все пак те критикуват, ти намираш начин да си измислиш оправдания.

Всеки, дарен с креативност, има серия от тенденции, които може да се превърнат в препятствия. Пътуването към по-продуктивен живот като креативен лидер започва с пряма самооценка какъв си, какви тенденции проявяваш и какви са най-големите пречки пред теб. Трябва да мислиш по различен начин как да управляваш идеите си, общността на сътрудниците ти и себе си.

 

 

 

 

нинджа съвет

 

 

Възползвайте се от нашите базирани на психологията обучения и  индивидуални консултации

 

 

 

Наука за хората – ПОДКАСТ

 

 

Източник: В статията са използвани части от книгата : „Как се реализират добрите идеи“ – Скот Белески , издателство Изток-Запад

 

 

👁 Мислите ли, че някой ваш  близък или приятел ще намери тази статия за полезна? Изпратете му я! 🙂

Последвайте страницата на “Наука за хората” във Facebook и LinkedIn!

За още полезни статии->