два профила на глави и лабиринти вътре в тах социопатите психопатите 5 разлики

5 разлики между психопатите и социопатите

Психопатите и социопатите винаги са били интересен обект за разглеждане, както от психолозите, така и от криминалистите.  Макар и да събуждат обща конотация сред хората, те имат различни характеристики. Много специалисти спорят относно значенията на тези различния и в тази статия не претендираме за изчерпателност по тази обширна тема.

Д-р Скот Бонд изтъква няколко интересни хипотези, като например, че психопатията е в резултат на генетическа заложеност, докато социопатията е в резултат на заучено поведение. Той смята, че социопатията е възможно да възниква в резултат на травма, физически или емоционален тормоз в детството.

Хората често бъркат социопатите и психопатите. Това не е учудващо, след като имаме предвид, че и двата типа споделят общи черти, свързани с Антисоциалното Личностно Разстройство.

Според Петфакторния модел за личностните черти (Големите 5), основни черти на Антисоциалното Личностно Разстройство са:

 

 • Егоцентризъм

 • Липса на емпатия

 • Манипулативност

 • Враждебност

 • Импулсивност

 

Макар и всички тези черти да са общи, както за един социопат, така и за един психопат, има известни различния, на които ще обърнем внимание по долу:

 1. Психопатите нямат съвест

Това е една от основните разлики между психопатите и социопатите. Докато социопатите могат да изпитват вина и угризения в известна степен, част от чертите на психопатите е липсата на емпатия, вина и угризения.

 

 

 

Искате ли да знаете как да привличате правилните за вас хора и да разпознавате неподходящите?

Запишете се на курсът ни по социални умения ANIMUS сега!

 

 

 1. Психопатите са манипулативни и пресметливи

Чрез своя чар и харизма психопатите могат да бъдат особено манипулативни и пресметливи. Те са изключително сдържани и могат да скрият много добре своите емоции. Затова и те са много добри лъжци, тъй като владеят отлично, както емоционалното, така и физическото си състояние и е много трудно да бъдат уловени в лъжа. Те са много организирани и при тях няма да намерите пропуски в перфектното им поведение, с което се стараят да поддържат определен от тях образ, чрез който искат да бъдат възприемани от околните.

Социопатите от своя страна са много по-малко организирани и при тях е много по-вероятно да проявят спонтанно поведение, чрез което да издадат сами своите преднамерени и злонамерени действия. С други думи, социопатите имат много “по-нормално” поведение, в сравнение с психопатите. Те не могат да поддържат идеалния образ, който могат психопатите, не и за дълго.

 1. Социопатите са способни да създават връзка с околните

Както беше посочено по-горе, социопатите могат да изпитват разкаяние, те също са способни да създават дълбоки емоционални взаимоотношения с определени хора – както със семейството си, така и с приятели. Психопатите от своя страна са неспособни да направят това, заради липсата на всякаква емпатия у тях.

 1. Мозъкът на психопатите е различен от този на останалите хора

Важно е да се има предвид, че мозъкът на психопатите е различен от този на другите. Префронталния кортекс, който е отговорен за вземането на решения, социалното поведение и изразяването на личността, както и амигдалата, която е отговорна за емоциите, не се активират по време на сканиране на техния мозък. Което означава, че при психопатите в тези ключови за емоционалното поведение центрове се отчита много слаба до никаква активност.

 1. Психопатията е много по-тежка форма на социопатията

Може да се каже, че всички психопати са социопати, но социопатите не са задължително психопати. И психопатите и социопатите споделят общи черти, но имат и редица разлики, част от тях разгледахме.

 

Сега ще разгледаме малко по-подробно как можете да разпознаете социопатите около вас, тъй като е много по-вероятно да ги срещате по-често от психопатите.

Ето и няколко признака, по които да отчетете, че сте срещнали социопат:

футуристични силуети на мъж 5 разлики между психопатите и социопатите

 1. Те възприемат себе си като повелители на всичко и всички

Социопатите имат склонност да категоризорат редица хора и материални обекти като “свои” и имат силно развито собственическо чувство.

По време на спор, те не виждат проблема в себе си. Умеят много добре да си служат с манипулативни техники, за да обвиняват другите и да им вменяват редица характеристики, с които да ги провокират да им се извиняват и те самите да бъдат “жертвите” в ситуацията.

Това тяхно чувство за самодоволство и безнаказаност е подкрепено от техния неустоим чар, с който те имат склонността да манипулират околните. В очите на другите те често са възприемани като чаровници и така използват околните като “инструменти”, чрез които да постигат целите си.

От бизнес гледна точка те са много силно изразен авторитарен тип, като понякога може и да проявяват тираничност, стига да им се даде възможност.

 1. Могат да имат проблеми с поведението, да са злонамерени и хитри

В някои случаи техните склонности да се държат по тези начини, може да им донесе проблеми със съдебната система, тъй като не обичат да следват правила, рамки и закони. Социопатите лъжат много често и това се е превърнало в част от тяхната личност. Те са изключително хитри и могат с лекота да убедят околните в тяхната гледна точка или да ги склонят да действат в тяхна подкрепа.

Макар и да могат да изграждат силна емоционална връзка с някои хора, като цяло за социопатите е трудно да задържат за дълго приятелите си. Разбирането и съчувствието, което те демонстрират често е симулирано, а не действително чувство. Не рядко го правят, защото имат мотив за определена цел, която искат да постигнат.

Въпреки това, за разлика от психопатите, те имат усещане за морал, но и те изпитват удоволствие от тяхното собствено антисоциално поведение.

 1. Безотговорни са и на тях не може да се разчита

Социопатите не проявяват интерес към нуждите на другите, техния живот и дори безопасност. Понякога не са особено внимателни и към своята собствена безопасност. Имат навика да прехвърлят вината на другите, дори отговорността да е изцяло тяхна.

От бизнес и лична гледна точка, те не са особено организирани, не могат да правят планове и нямат реалистична визия за бъдещето. Имат навика да експлоатират останалите за своя собствена облага без да се замислят.

 1. Имат импулсивна натура и трудно се контролират

Ако имате отношения със социопат ще попаднете в непрекъснат цикъл от техни настроения – моменти на мир и спокойствие, редувани с моменти на гняв и понякога прерастващи в емоционално или физическо насилие, следвани отново от мир и спокойствие. Това може да ви накара да се чувствате безпомощни. Социопатите имат навика да прилагат тормоз над по-безпомощните от тях хора, които са с по-нисък социален статус, по-слабите и беззащитните – като например възрастни хора, бездомници, деца, както и животни.

Това, което може да ядоса нормалните хора, може изобщо да не провокира емоция и реакция у социопатите. От друга страна неща, за които останалите не биха реагирали, би било “спусък”, който да активира гнева на социопатите.

 1. Целта оправдава средствата

Макар и да са способни да изпитват вина и угризения, това е в много по-ниска степен, за разлика от останалите хора. За тях е важна целта, която са си поставили и техните мотиви за действия, винаги са оправдани за тях. Ниските им нива на емпатия не им позволява да съчувстват на своите “жертви”, за тях е много по-важно да постигнат желаното и не се интересуват каква болка или вреда биха нанесли на околните.

 

 

 

Искате ли да блеснете по време на следващата ви изява или презентация?

Запишете се на курсът ни по публично говорене POWER сега!

 

Наука за хората – ПОДКАСТ

 

Мислите ли, че някой ваш  близък или приятел ще намери тази статия за полезна? Изпраете му я! 🙂

👁Последвайте страницата на “Наука за хората” във Facebook и LinkedIn!

За още полезни статии->