При използване на уебсайт www.naukazahorata.com  Вашите лични данни се обработват от “ТЕРАПОРТ” ЕООД, ЕИК: 204839261, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, квартал Манастирски ливади, ул. “Иван Сусанин” No 45Б email: [email protected]

Ние се ангажираме да опазваме личните ви данни. Свържете се с нас, ако имате някакви въпроси или проблеми относно използването на вашите лични данни и с удоволствие ще ви помогнем.

Използвайки този сайт или нашите услуги, вие се съгласявате с Обработката на вашите лични данни, както е описано в тази Декларация за поверителност.

 

Съдържание:    

 

 1. Дефиниции, използвани в настоящата Политика     
 2. Принципите за защита на данните, които следваме     
 3. Какви права имате относно личните си данни     
 4. Какви лични данни събираме за вас     
 5. Как използваме вашите лични данни     
 6. Кой друг има достъп до личните ви данни     
 7. Как осигуряваме вашите данни     
 8. Информация за „бисквитките“     
 9. Информация за връзка

 

Дефиниции:

Лични данни – означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентитифицируемо физическо лице.
Обработка – всяка операция или набор от операции, които се извършват на лични данни или на набори от лични данни.
Субект на данните – физическо лице, чиито лични данни се обработват.
Дете – физическо лице под 16-годишна възраст.
Ние / нас (капитализирани или не) – „ТЕРАПОРТ“ ЕООД

Принципи за защита на данните

Обещаваме да следваме следните принципи за защита на данните:     

Обработката е законна, правдива, надлежна и прозрачна. Дейностите, които предприемаме по обработка имат законно основание. Правата Ви са наш приоритет и ние подхождаме с особено внимание, като се съобразяваме с това при обработката на личните Ви данни. При поискване от Ваша страна ще предоставим информация относно обработката. Дейностите свързани с обработката на личните данни отговарят на целта, за която са събрани. Това се извършва само с минимално количество данни, необходими, за осъществяването на обработката. Събирането и обработката на минимално количество данни са нужни за конкретни цели, които са описани в следващите параграфи от настоящата декларация. Ние не съхраняваме Вашите данни повече от необходимото за това период, а само за ограничен такъв. Ние правим всичко по силите си да гарантираме на нашите потребители точност на данните, тяхната цялост и поверителност.

Права на субекта на данни

Като Субект на данни Вие имате следните права:

Право на информация – това означава, че данните Ви са обект на обработка; получавате информация какви данни се обработват и събират, откъде постъпват, по какъв начин и от кого се обработват.
Право на достъп – това означава, че Вие имате право да получите достъп до данните, които са събирани и съхранявани от/ за Вас. Включително имате правото да поискате и да Ви бъде предоставено копие от събраните за Вас лични данни.
Право на поправка – това означава, че Вие имате правото да пожелаете коригиране или изтриване на Вашите лични данни, които не са точни или пълни.
Право за изтриване – това означава, че при определени обстоятелства, може да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити от нашите записи
Право на ограничаване на обработката – това означава, че при конкретни условия имате право да сведете до определен минимум обработката на личните ви данни.
Право на възражение срещу обработката – това означава, че в определени случаи имате право да възразите срещу обработката на личните си данни, например в случаите на директен маркетинг.
Право на възражение срещу автоматизирана обработка – това означава, че имате право да се противопоставите на автоматизираната обработка, включително профилиране; и да не подлежи на решение, основано единствено на автоматизирана обработка. Това право можете да упражнявате винаги, когато в резултат на профилирането сте изправени пред правни последици, които Ви засягат.
Право да подадете жалба – в случай, че не се съгласим да обработим молбата Ви, според Правата на достъп, ние ще ви изтъкнем повод за това. Ако не сте удовлетворени от начина на обработване на молбата, моля свържете се с нас.
Право на помощ от надзорния орган – това означава, че можете да подадете жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните Ви данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.
Право на оттегляне на съгласието – имате право да оттеглите всяко дадено разрешение за обработка на вашите лични данни.

 

Данните, които събираме

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • Въз основа на договор – когато използвате свободно достъпна информация или закупувате определени услуги от нас;
 • Въз основа на закон – когато нормативните актове ни възлагат това задължение;
 • Въз основа на Вашето изрично съгласие – във всички останали случаи

В следващите параграфи ще откриете подробна информация, относно типа данни, които събираме и обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, което имаме, за да го правим.

Информацията, която сте ни предоставили
Това може да е Вашите имена, адрес на пребиваване, адрес за фактуриране, имейл адрес, телефон за връзка и т.н. Това е основно информация, която е ни е нужна, за да можем да предоставим доставка на продукт / услуга или за подобряване на потребителския Ви опит с нас. Запазваме данните, която ни предоставяте, за да коментирате или да изпълнявате други дейности на уебсайта. Тази информация включва например Вашето име и имейл адрес.


Автоматично събирана информация за Вас:

Това включва информация, която автоматично се съхранява от „бисквитки“ и други инструменти за сесии. Например информацията за Вашата кошница, Вашия IP адрес, историята на пазаруването (ако има такава) и т.н. Такъв тип данни се използват за подобряване на Вашето клиентско изживяване. Когато разглеждате съдържанието на нашия уебсайт или използвате нашите услуги, Вашите дейности могат да бъдат регистрирани.

Информация от нашите партньори

Съхраняваме данни от нашите проверени и доверени партньори с потвърждение, че имат правно основание да споделят тази информация с нас. Това са или информация, която сте им предоставили директно, или те са събрали за вас по други правни основания. Вижте списъка на нашите партньори тук.

Публично достъпна информация

Можем да съберем информация за Вас, която е обществено достъпна.

Как използваме Вашите лични данни

Ние използваме Вашите лични данни, за да:

 • Ви предоставяме услугата. Това включва например регистрирането на профила Ви;
 • Предоставяне на други продукти и услуги, които сте поискали;
 • Предоставяне на рекламни материали по ваше желание и комуникация с вас във връзка с тези продукти и услуги;
 • Комуникираме с Вас;
 • Ви информиране за изменения в услугите;
 • подобрим Вашето клиентско изживяване;
 • изпълняват задължение по закон или договор;


Ние използваме вашите лична информация на законни основания и / или с вашето деклариране на съгласие.

Въз основа на сключване на договор или изпълнение на договорни задължения и други легитимни интереси ние обработваме вашите лични данни за следните цели:

Цели на обработката:

 • установяване на Вашата самоличност;
 • изпълняване и координиране на Вашите заявки за услуги и продукти;
 • изготвяне на търговски оферти, предложения за сключване на договор, включително по електронен път;
 • изготвяне  и изпращане на касов бон/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;
 • цялостно обслужване, свързано с нашите услуги и продукти;
 • известия и уведомления за всичко, свързано с продуктите и услугите, които използвате при нас;
 • изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентската Ви история;
 • запазване на кореспонденция във връзка с направена поръчка, обработка на постъпили заявки, докладване на проблеми и др.
 • анализираме и координираме клиентска ни база (потребителско поведение и история), за да оптимизираме качеството, разнообразието и наличието на предлаганите продукти и услуги;
 • да провеждаме проучвания, свързани с клиентското задоволство;
 • всякакви други цели, за които сме поискали Вашето съгласие;

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме задълженията си към Вас като наш клиент, както и за да можем да се възползваме от нашите права по договора.

На това основание обработваме следните данни:

 • лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл;
 • данни за идентификация – трите имена, адрес;
 • данни за направените поръчки чрез потребителския профил, който сте регистрирали на нашата страница;
 • електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; друга обратна връзка, която получаваме от Вас;
 • всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;
 • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители;
 • други лични данни, предоставени от теб или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с нас и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ за упълномощаване; данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в интернет страница ни или друга подобна услуга);
 • имейл адрес с цел директен маркетинг или обслужването на вашата поръчка или заявка направена чрез нашия сайт.

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме.

Ние обработваме вашите лични данни, за да изпълним задълженията, произтичащи от закона и / или да използваме вашите лични данни в ситуации, предвидени от закона. Запазваме си правото да събираме анонимизирани данни и да използваме такива данни. Ние ще използваме данни извън обхвата на тази Политика само когато са анонимни. Запазваме Вашите платежни данни и друга информация, събрана за вас, толкова дълго, колкото е необходимо за счетоводни цели или други задължения, произтичащи от закона, но не по-дълго от 5 години.

Можем да обработим Вашите Лични данни за допълнителни цели, които не са споменати тук, но са съвместими с първоначалната цел, за която са събрани данните. За да постигнем това, ще гарантираме, че:

Връзката между целите, контекста и естеството на личните данни е подходяща за по-нататъшна обработка;
по-нататъшната обработка не би навредила на Вашите интереси и
ще има подходяща предпазна мярка за обработка.

Ще Ви информираме за всякакви допълнителни обработки и цели.

 

Кой друг може да има достъп до личните ви данни


Ние не споделяме вашите лични данни с непознати. Лични данни за Вас в някои случаи се предоставят на нашите доверени партньори, за да направите възможно предоставянето на услугата или да подобрим вашето клиентско изживяване и търговският процес.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността и правилното законосъобразно функциониране на дружеството.
 • куриерски фирми и пощенски оператори, с цел изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи стоки и продукти;
 • банки и финансови посредници за обслужване на плащанията и преводите на пари;
 • лица, наети на граждански договор, подпомагащи процесите по продажба, клиентско обслужване, консултиране, логистика, доставка и др.;
 • доставчик на хостинг услуги за поддържане на уебсайта
 • плъгини и модули от 3-ти страни, които вие използвате чрез нашия сайт

Работим само с партньори за обработка, които могат да гарантират адекватно ниво на защита на вашите лични данни и политиката им на защита на личните данни съвпада с изискванията на закона. Ние разкриваме Вашите лични данни на трети лица или на държавни служители, когато сме законово задължени да го направим. Може да разкрием Вашите Лични данни на трети страни, ако сте дали съгласието си или ако има друго законово основание за това.

 

Как защитаваме вашите данни


Ако имате профил с нас, имайте предвид, че трябва да запазите паролата и потребителското си име в тайна.

За гарантиране на сигурна защита на данните на своите клиенти и компанията, ние си служим с всички необходими технически и организационни способи, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Въпреки че се стремим към най-всичкото ниво на защита, не можем да гарантираме напълно сигурността на информацията. Обещаваме обаче да уведомим съответните органи за евентуален пробив във сигурността при съхранение на данните. Ще ви уведомим и ако съществува заплаха за вашите права или интереси. Ще направим всичко възможно, за да предотвратим нарушения на сигурността и да помогнем на властите и регулаторните органи да предотвратят нарушения.

Деца

Ако сте под 16 години и нямате съгласието на Вашият родител или настойник да използвате услугите ни, моля напуснете този уебсайт.

Ние нямаме за цел да събираме или съзнателно да съхраняваме информация от деца. Ние не насочваме децата към нашите услуги.


Бисквитки и други технологии, които използваме

„Бисквитката“ е малък текстов файл, съхраняван на вашия компютър. Бисквитките съхраняват информация, която се използва за подпомагане на работата на сайтовете. Само ние имаме достъп до „бисквитките“, създадени от нашия уебсайт. Можете да контролирате „бисквитките“ на ниво браузър. Изборът да деактивирате „бисквитките“ може да възпрепятства използването на определени функции.

Бисквитките НЕ са вируси! Те използват формата на обикновен текст. Не са съставени от части от кодове, така че не могат да бъдат изпълнени като приложение и не могат да се изпълняват самостоятелно. Това означава, че не могат да бъдат копирани или дублирани в други мрежи, за да стартират или да се копират наново. Тъй като не могат да изпълнят тези функции, не могат да бъдат считани за вируси.

 

Използваме „бисквитки“ и / или подобни технологии, за да правим анализи на поведението на клиентите, да администрираме уеб сайта, да проследяваме движенията на потребителите и да събираме информация за потребителите. Това се прави, за да персонализирате и подобрите Вашата работа с нашите услуги и уебсайт.

Голяма част от най-посещаваните и най-големите сайтове използват бисквитки. Премахването на бисквитките например не би позволил на потребителя да има достъп до повечето предлагани услуги на най-срещаните и използвани сайтове, измежду които Youtube, Yahoo Gmail, и други.

Обикновено браузърите имат вградени настройки за неприкосновеност на личните данни, които осигуряват различни нива на приемане на бисквитките, периода на валидност и автоматичното изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт.

 

Съвети за безпроблемо сърфиране, с помощта на бисквитките:

 

Ако споделяте достъпа до компютъра си с някого, може да настроите браузъра да изтрива личните данни за сърфиране всеки път, когато затворите браузъра.

Старайте се браузърът ви винаги да бъде актуализиран. Голяма част от хакерските атаки, използвайки бисквитки, се осъществяват при експлоатиране на слабите точки на старите и неактуализирани версии на браузърите. Бисквитките са навсякъде и не могат да бъдат избегнати изцяло, ако искате да се радвате на достъпа до най-добрите и най-големите уебсайтове.

Персонализирайте настройките на браузъра си относно бисквитките, за да формирате подходящо ниво на предпазване от употребата на бисквитки.
Можете да настроите браузъра да приема бисквитки само от определени сайтове. Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на вашият браузър.

За настройка на бисквитките от трети лица можеш да използвате информацията на този уебсайт:
http://www.youronlinechoices.com/bg/

Полезни линкове
Ако искате да научите повече информация за бисквитките и за какво се използват те, ви препоръчваме следните линкове:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/bg/

Ние използваме „бисквитки“ за следните цели:

Функционални „бисквитки“ – осигуряват функционалност, която прави използването на услугата по-лесно за потребителите и прави възможно предоставянето на по-персонализирани функции. Например, те могат да запомнят вашето име и електронна поща в коментар формуляри, така че не е необходимо да въвеждате отново тази информация следващия път, когато коментирате.


„Бисквитки“ на Google Analytics – използват се за използването и проследяване на ефективността на уебсайта и услугите ни

Необходими „бисквитки“ – необходими са, за да можете да използвате някои важни функции на нашия уеб сайт, като например влизане в профила. Тези „бисквитки“ не събират лична информация.

Рекламни „бисквитки“ – използват се за предоставяне на реклами, които са подходящи за вас и за вашите интереси. Освен това те се използват за ограничаване на броя пъти, които виждате реклама. Те обикновено се поставят на уебсайта чрез рекламни мрежи с разрешение от оператора на уебсайта. Тези „бисквитки“ запомнят, че сте посетили уебсайт и тази информация се споделя с други организации, като например рекламодатели. Често бисквитките за насочване или рекламиране ще бъдат свързани с функционалността на сайта, предоставена от другата организация.

Бисквитки на Youtube – Тези бисквитки спомагат за по-добра функционалност при използването на вграденото видеосъдържание. 

OneSignal бисквитки – One Signal е приложение за изпращане на push известия, ако потребителят реши да се абонира за тях. Допълнителна информация за политикат ана поверителност на One Signal
може да намерите тук: https://onesignal.com/privacy_policy

Данните, които OneSignal събират и съхраняват на техните сървъри са: 

Посетени уеб страници и информация за тези посещения (напр. Продължителност на сесията, времеви печати, препращащи URL адреси)
Какви известия за натискане е избрал да получава крайния потребител
Информация за транзакциите и взаимодействията на крайния потребител с приложения и уебсайтове
IP адрес, от който може да се намери географско местоположение, както и информация за конфигурацията на системата
Информация за браузър на краен потребител, като например език на браузъра и версия на операционната система (например Android, iOS); мрежов доставчик; езикова настройка; часова зона
Уникален идентификатор на „бисквитка“, който може уникално да идентифицира краен потребител (например в дефинирана или анонимна форма).

Facebook Live Chat – модулът Ви позволяват да се свържете директно с нас чрез функционалността на Facebook. Този модул не оставя бисквитки, както и не съхранява и не събира информация. Той е интегриран за Ваше улеснение и удобство и. Взаимодействието ви с този модул се извършва върху платформата на Facebook и във Вашият личен профил в социалната мрежа. За повече информация относно начина на използване на тези данни, моля, вижте правилата за поверителност на данните на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

„Бисквитки“ на Facebook Comments – за коментари чрез Facebook, за да можете да коментирате в нашия уебсайт, като своя профил във Facebook. Този плъгин може да събере вашия IP адрес, информация от уеб браузъра, да съхранява и извлича „бисквитки“ във вашия браузър, да вгражда допълнително проследяване и да следи взаимодействието ви с интерфейса за коментиране, включително свързването на вашия Facebook акаунт с каквото и действие да предприемете в интерфейса като „харесва“, коментар, отговор на други коментари и др.), ако сте влезли във Facebook. За повече информация относно начина на използване на тези данни, моля, вижте правилата за поверителност на данните на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Чрез настройките на браузъра, можете да премахвате „бисквитките“, съхранени в компютъра си. Възможно е също да контролирате някои „бисквитки“ на трети лица, като използвате платформа за подобрение на поверителността, като например optout.aboutads.infoили youronlinechoices.com. За повече информация относно „бисквитките“ посетете allaboutcookies.org.

Използваме Google Analytics – за да измерим на трафика на нашия уебсайт. Google има собствена политика за поверителност, която можете да прегледате тук https://support.google.com/analytics/answer/181881. Ако желаете да се откажете от проследяването от Google Analytics, посетете страницата за отказ от услугата на Google Analytics.

Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра на клиента/ потребителя и позволяват анализ на използването на уебсайта от клиента / потребителя. Всяка информация, генерирана от „бисквитката“ относно използването на този уеб сайт, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

IP адресът на клиента, обаче, се съкращава от Google предварително, на територията на държавите-членки на Европейския съюз, или други държави, страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава на сървър на Google, намиращ се в САЩ, и се съкращава там.  Google използва тази информация от името на оператора на този уебсайт, за да оцени използването на сайта от клиента / потребителя, да състави отчети за дейностите на уебсайта и да предостави на оператора на уебсайт допълнителни услуги във връзка с използването на уебсайта и на интернет.

IP адресът, предаван от браузъра на клиента / потребителя в рамките на Google Анализ, няма да бъде обединен с други данни, съхранявани от Google. Клиентът / потребителят може да предотврати съхранението на „бисквитките“, като съответно зададе своя софтуер на браузъра; моля, обърнете внимание, че в такъв случай клиентът / потребителят може да не може да използва пълния набор от функции, които този сайт предоставя. В допълнение, клиентът / потребителят може да попречи на събирането на данните, произведени от „бисквитката“, свързани с използването на уебсайта (включително IP адреса) от Google, както и обработката на тези данни от Google чрез изтегляне и инсталиране на добавката на браузъра е налице на следната връзка:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Изтриване на „бисквитки“

Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на приложението (на уеб-браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои полезни функции на уеб-страницата. Може би приложението, което използвате за достъп до уеб-страниците позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат изменени, така че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговото устройство.