агресията - агресивн мъж и неподозираща жена

Психология на агресията – как ставаме нейни жертви

Агресията може да бъде проявена както в домашна, така и в бизнес среда. Научете се да я разпознавате, за да можете да избегнете токсичното й въздействие върху вас. 

 

Агресията не означава просто някой да бъде вербално груб или да посяга физически. Тя може да е скрита дори зад пасивно мълчание. Нека разгледаме какво е основното, което е важно да се има предвид:

Два важни типа агресия

 

Два от най-фундаменталните типове борба  са откритата и скритата агресия.

 

  1. Когато сте решени да стане на вашето или да спечелите предимство и сте открити, директни и ясни в начина си на водене на битката, поведението ви е най-добре да се нарече открито агресивно.
  2. Когато сте се заели да победите, да бъде на вашето, да доминирате или да контролирате, но сте коварни, прикрити или достатъчно измамни, за да криете истинските си намерения, поведението ви е най-добре да се нарече скрито агресивно.

 

Прикриването на откритите прояви на агресия и същевременно сплашването на другите да отстъпят, да се превият или да се предадат е много мощна манипулативна маневра. Точно затова скритата агресия е най-често средството за междуличностната манипулация.

 

Агресията – скрита и пасивна

 

Често чувам хората да казват, че някой е „пасивно агресивен“, когато всъщност се опитват да опишат скрито агресивното поведение. Скритата и пасивната агресия са индиректни начини да се нанася вреда, но категорично не са едно и също. Пасивната агресия е – както подсказва терминът – агресия чрез пасивност.

 

Примери на пасивна агресия са:

  • играта на емоционално „ще ти го върна“ с някого чрез отказ на сътрудничество с него
  • мълчанието и неотговарянето на въпроси
  • цупенето или хленченето
  • съвсем неслучайното „забравяне“ на нещо, което трябва да се направи, защото човекът е гневен и всъщност не желае наистина да го прави и т.н.

 

Манипулация и техники за социално въздействие

 

Обратното, скритата агресия е много активна, макар и прикрита. Когато някой е скрито агресивен, използва хитри, задкулисни средства, за да получи това, което иска… Или да манипулира реакцията на другите, докато държи агресивните си намерения прикрити

 

Скрито агресивни действия срещу скрито агресивни личности

 

Повечето от нас са се ангажирали в някакъв тип скрито агресивно поведение от време на време, но това не прави човека задължително скрито агресивна или манипулативна личност. Личността на човека може да се дефинира чрез начина, по който той обичайно възприема, изгражда отношения и взаимодейства с другите и със света като цяло . Тя е отчетливият „стил“ на взаимодействие или относително дълбоко вкорененият начин, по който човекът предпочита да се държи в широко разнообразие от ситуации и да получава нещата, които иска от живота.

 

Емоционално изнудване – 10 признака

 

Определени личности могат да са изключително безскрупулни в междуличностното си поведение, като същевременно прикриват агресивния си характер или може би дори проектират убедителен, повърхностен, изкуствен чар. Тези скрито агресивни личности налагат своето в отношенията си с вас и изглеждат добри през цялото време. Те варират в безскрупулността и характеровата си патология.

 

Процесът на виктимизация – как и защо се превръщаме в жерви на агресорите:

 

1. Агресията на манипулатора не е очевидна

Възможно е интуитивно да чувстваме, че манипулаторът се опитва да ни стъпче, да спечели властта или да наложи своето, и се оказваме безсъзнателно сплашени. Тъй като обаче не можем да посочим ясни, обективни доказателства, че спрямо нас се извършва агресия, не можем лесно да преценим обективността на интуитивните си догадки.

 

2. Тактиките, които манипулаторите често използват, са мощни техники за измама, които затрудняват разпознаването им като хитри маневри

Те създават впечатлението, че използващият ги страда, грижовен е, отбранява се или почти всичко друго, но не и че се бори за спечелване на предимство пред нас.

 

Техните обяснения винаги са достатъчно смислени, за да хвърлят в съмнения другия. И тогава той да не се доверява на интуицията си, че се възползват от него или го малтретират.

Техните тактики не само затрудняват другия човек съзнателно и обективно да знае, че манипулаторът му се бори да победи. Но и едновременно пречат на жертвата да осъзнае, че се отбранява.

 

Това прави тактиките изключително ефективни психологически двойни удари. Трудно е да мислиш ясно, когато някой те е разстроил емоционално, така че е по-малко вероятно да разпознаеш тактиките такива, каквито наистина са.

 

Агресията – 10 признака на токсичните взаимоотношения

 

 

3. Всички ние имаме слабости и несигурност, които умният манипулатор може да експлоатира. Агресията, която вярваме, че заслужаваме

Понякога осъзнаваме тези слабости и как някой може да ги използва, за да се възползва от нас. Например някои пациенти споделят пред своя психолог:

„Да, знам, че имам огромен бутон, надписан ‘вина’.“

В момента, в който манипулативното им дете е твърде заето да натиска този бутон, те с лекота забравят какво всъщност става. Освен това понякога не осъзнаваме най-голямата си уязвимост.

Манипулаторите често ни познават по-добре, отколкото самите ние се познаваме. Те знаят кои бутони да натиснат, кога да го направят – и колко силно да натискат. Липсата ни на самосъзнание лесно може да ни подготви да бъдем експлоатирани.

 

4. Това, което интуицията ни разкрива за истинската същност на манипулатора, противоречи на всичко, на което сме били научени да вярваме за човешката природа

Заливани сме с психология, която ни кара да разглеждаме хората с проблеми – поне до известна степен като:

  • страхуващи се
  • несигурни
  • нервни
  • тревожни

 

Следователно, докато интуицията ни казва, че имаме работа с безмилостен заговорник, главата ни казва, че той трябва наистина дълбоко в себе си да е уплашен, наранен или съмняващ се в себе си. Нещо повече: повечето от нас по принцип мразят да мислят за себе си като безчувствени и груби хора. Двоумим се да правим сурови или отрицателни преценки за другите.

Искаме да вярваме в добрите им намерения. И всъщност не желаем да допуснем, че те таят неприязнените намерения, в които ги подозираме. По-склонни сме да се съмняваме и да обвиняваме себе си. Например за това,  че дръзваме да вярваме в онова, което интуицията ни казва за характера на нашия манипулатор.

 

Разпознаване на агресивните цели

 

 

 

нинджа съвет

 

 

Възползвайте се от нашите базирани на психологията обучения и  индивидуални консултации

 

 

 

 

Наука за хората – ПОДКАСТ

 

Източник: В статията са използвани части от книгата : „Манипулаторите“ – Джордж Саймън , издателство Изток-Запад

👁 Мислите ли, че някой ваш  близък или приятел ще намери тази статия за полезна? Изпратете му я! 🙂

Последвайте страницата на “Наука за хората” във Facebook и LinkedIn!

За още полезни статии->