пирамида на маслоу
пирамида на маслоу иконографика
пирамида на маслоу
пирамида на маслоу иконографика

Пирамида на Маслоу

Пирамида на Маслоу произход – Ейбрахам Маслоу е американски психолог, който създава теорията на човешката мотивация и нужди. Публикувана е през 1943 под заглавие „Теория за човешката мотивация – A Theory of Human Motivation“. Тя дълги години провокира психолозите да спорят относно нейната пълнота и валентност, но това не я прави по-малко ценна. Впоследствие теорията помага да се появят още редица гледни точки и мнения, свързани с човешката мотивация и нужди.

 

Пирамида на Маслоу в практиката – Приложението й и до днес се взема предвид от организационните психолози и като цяло от хората, които работят в сферата на човешките ресурси, но не само.

В тази статия ще разгледаме основна информация, без да претендираме за изчерпателност по темата.

 

Какво ни казва пирамидата на Маслоу?

Според теорията, всички хора имат нужди, които трябва да бъдат задоволени. Мотивацията ни е силно обвързана със задоволяването на тези нужди. Те са на нива и възникват пряко с нашето чисто биологично съществуване, до търсенето на нови пътища за себереализацията.

Нуждите се групират в 5 отделни категории. Важно е да се отбележи, че теорията служи за груб ориентир и не бива да се гледа на нея буквално.

 

Пирамида на Маслоу – иконографика

 

 

пирамида на маслоу иконографика

 

1. Физиологични нужди

В дъното на пирамидата е нейната най-широка част и отразява нашите физиологични нужди. Мотивация номер 1 е разположена по този начин, защото отразява и спектъра си на достигане до населението. Всеки човек има природно заложени биологични нужди, които са общовалидни.

Това включва нуждата от дишане, храна, вода, сън, секс.

Хората не могат да се мотивират от каквото и да е друго, ако нуждите от това ниво не са задоволени. Представете си човек, който е много гладен или много му се спи. Няма как да иска каквото и да е друго нагоре по пирамидата, докато не се нахрани и не се наспи.

2. Сигурност / Безопасност

След като са задоволени физическите нужди, следва търсенето на безопасна среда и постигането на сигурност. Това може да се изрази в желанието да създадем свой дом, място където да не сме застрашавани от нищо. Тук се заражда желанието за печелене на пари и ресурси, които да ни помагат да се защитаваме (било то да можем да платим за лекарска помощ или друго живзеноважно за нас).

Пример за хора, на които им липсва сигурността и безопасност са бездомните хора или хората, които се намират в затвор или друга среда, която не им позволява да имат лично пространство и воля.

Липса на усещане сигурност и безопаснот може да се е настанила и в домове, в които има физическо или психическо насилие.

3. Любов / Принадлежност

Трето ниво на пирамидата е свързана с това да се търсят хора и социални общности, с които да общуваме и да сме близки. Стремеж за създаване на семейство и приятелски кръгове. Всеки има необходимост да бъде обичан и приет.

Това е и нивото, в което редица хора срещат предизвикателства и им пречи да се изкачат по следващите, според теорията на Маслоу.

Желанието да принадлежим към група има милиони изражения.

Това ниво има пряко отношение и към други важни аспекти от живота като благополучието и физическото здраве.

 

 

Искате ли да получите признание и да просперирате в професионален и личен план?

Запишете се на курсът ни по социални умения ANIMUS сега!

 

 

4. Признание

Веднъж задоволили нуждата да принадлежим към дадена група, следва новата мотивация да се отличим сред останалите. Тук се заражда желанието да се състезаваме, за това, което искаме да постигнем.

Да получим признание и оценка от околните и света. Да бъдем забелязани и да ни одобряват. Всеки иска да постигне това, независимо дали става дума за дейности като писане на книга, печелене на маратон, заемане на лидерска позиция в екип и т.н. Когато тази нужда не е задоволена може да се развие чувство за малоценност (според Алфред Адлер).

 

 

Искате ли да блеснете по време на следващата ви изява или презентация?

Запишете се на курсът ни по публично говорене POWER сега!

 

 

5. Самоактуализаниця / Себеразвитие

На върха на пирамидата е запазено място за развиването на личния потенциал. За едни то ще се изрази в развиване на креативността и прилагането ѝ в сферата на изкуството и творчеството например. За други ще се изразява в мотивацията за постигане на добруването на човечеството.

Това е нужда и мотивация към задоволяването й има най-малка част от населението. Изразява се в правене на това, което чувстваме, че трябва да се направи.

 

Бий се или бягай – 3-те механизма на стреса

Наука за хората – ПОДКАСТ

 

Мислите ли, че някой ваш  близък или приятел ще намери тази статия за полезна? Изпратете му я! 🙂

👁Последвайте страницата на “Наука за хората” във Facebook и LinkedIn!

За още полезни статии->