жена, която я сочат с пръст мобинг

Мобинг – психически тормоз на работното място

Мобинг – срещали ли сте до момента това  понятие? В тази статия ще разгледаме един различен аспект от отношенията на работното място, а именно – психическия тормоз.

Какво точно означава мобинг

Важно е да се обърне внимание, че мобингът не може да се разглежда като вид конфликт. Това е целенасочен психически тормоз на работното място. Включва враждебна комуникация и лошо отношение към определен човек от екипа. Целта е обектът на тормоза да бъде поставен в безпомощно състояние, при което няма възможност да се отбрани и защити.  

Злонамерените действия се случват сравнително често и продължават за дълъг период от време. Постепенно се увеличава тяхната сила и интензитет с времето.

Основната подбуда на агресорите е да провокират жертвата да напусне работното място, да бъде изолирана, да бъде унижавана, да й се отнеме авторитетът и да изпитва страх и несигурност.  

Според теорията на Гейтс, основни жертви на мобинг стават хора, които имат високи резултати в работата си и такива, които демонстрират високи етични стандарти, което дразни околните.

  Други причини може да са и семейните ангажименти на жените и липсата на такива от друга страна. Не на последно място са и различията в религиозен и културен аспект.

 За да се постигнат максимални ефекти от тези недобронамерени действия, може да се наблюдава, че всички от екипа са се съюзили срещу един от членовете му. Това поведение може да не е провокирано по никакъв начин и да се прилага без конкретна причина. Обектът може случайно да е попаднал в конфликтна ситуация, която да отключи тормоза или просто да е попаднал на грешното място в грешния момент.

В резултат на тези действия, насилваният психически човек започва да изпитва високи нива на тревожност, стрес, неефективност на работното място.

  Всичко това води до рискове за психическото и физическо здраве на насилвания, както и да му внуши силно чувство за безсилие и невъзможност да се защити. Злоупотребата с власт и контакти на останалите могат да бъдат изключително трудни за преодоляване от малтретирания.  

Най-притеснителното е, че според проучване на Джордж Гейтс девет от десет човека се сблъскват с мобинг в даден период от професионалното си развитие.

Всичко изброено до момента може да има силно влияние върху живота на жертвата. Теорията на Лейман посочва, че мобинг може да се наблюдава при професиите, където изискванията са високи и има ограничен индивидуален контрол. Според тази теория мобингът влияние силно на комуникацията, която може да осъществява малтретирания. Съвсем целенасочено не му се позволява да общува нормално, защото срещу него се отправят обидни квалификации и бива изцяло отхвърлен. 

При какви условия възниква мобингът

Според Лейман благодатна почва за наличие на мобинг има, когато културата на организацията позволява такова поведение или не признава, че има такава практика сред служителите. Други условия за мобинг могат да са неочаквани промени в огранизацията, нови назначения и цялостно недоволство от управата. Мобингът може да възникне и вследствие на високо ниво на стрес при изпълнения на работните задължения от служителите.  

Конфликтите между колегите и пропуските в мениждмънта на служителите също може да окажат силно влияние.

Последиците от мобингът може да са редица, като те могат да повлияят както на физическото здраве, така и на психическото. Този тормоз може да отключи депресивни състояния, цялостна отпадналост, проблеми с паметта, нервност, изолираност и други. От друга страна, мобингът може силно да повлияе на професионалното и кариерно развитие, защото симптоматиката може да се наблюдава дълго време след като тормозът е приключил.

Как може да се противодейства на това явление

Наличието на мобинг в една органзация е отговорност на всички – от управата до самите служители. Всеки един проблем има решение, стига да не оставаме безразлични и безучастни. Ако наблюдавате подобни действия – обърнете се към „Човешки ресурси“ или друг представител на компанията, който може да вземе бързи и адекватни мерки, чрез които да се защитят правата на малтретирания.  

 

Научете тънкостите на общуването и как да отстоявате себе си като се запишете на предстоящото ни обучение по социални умения ANIMUS.

 

Наука за хората – ПОДКАСТ

 

Мислите ли, че някой ваш  близък или приятел ще намери тази статия за полезна? Изпратете му я! 🙂

Последвайте страницата на “Наука за хората” във Facebook и LinkedIn!

За още полезни статии->